Fikih Jenazah

Rp100,000.00

Mudah-mudahan buku Fikih Jenazah ini akan menghantarkan kita termasuk dalam golongan hamba-Nya yang selalu melaksanakan perintah-Nya dan berittiba’ kepada sunnah-sunnah Rasul-Nya, terlebih dalam pengurusan jenazah yang merupakan salah satu pilar penting dalam Islam.

Segala puji hanya milik Allah Rabb semesta alam dan shalawat serta salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam.

Buku Fikih Jenazah yang ditulis oleh Syaikh Muhamad bin Shalih Al-Ustaimin ini berisikan tentang penjelasan mengenai jenazah dan hal-hal yang terkait dengannya secara sistematis, detail, serta dilengkapi dengan faidah (intisari) dari setiap pembahasannya. Buku ini merupakan salah satu rangakaian jilid lengkap dari kitab Fath Dzi Al- Jalal wa Al-Ikram karya beliau yang merupakan syarah dari kitab Bulughul Maram.

Mudah-mudahan buku Fikih Jenazah ini akan menghantarkan kita termasuk dalam golongan hamba-Nya yang selalu melaksanakan perintah-Nya dan berittiba’ kepada sunnah-sunnah Rasul-Nya, terlebih dalam pengurusan jenazah yang merupakan salah satu pilar penting dalam Islam.

Dapatkan sekarang juga buku Fikih Jenazah di kitabsunnah.id

Additional information

Weight 1000 g

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Fikih Jenazah”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0

Your Cart