Tarikh Khulafa

Rp115,000.00

Kekhilafahan mengalami masa keemasan pada masa-masa khulafa’urrasyidin terutama pada masa Khalifah Abu bakar, Umar dan setengah dari masa kekhilafahan Utsman bin Affan.Setelah berakhirnya masa khulafa’urrasyidin, kekhilafahan berpindahsecara turun temurun, adakalanya berada di tangan orang yang zhalim dan durhakan. Namun bagaimanapun kondisi mereka tetap lebih baik disbanding dengan masa pasca kejatuhan khilafah. Kisah selengkapnya dapat kita simak dalam buku Tarikh Khulafa di hadapan anda ini.

Segala puji hanya milik Allah Rabb semesta alam dan shalawat serta salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam.

Buku Tarikh Khulafa merupakan buku yang berisi tentang perjalanan kekhalifahan Islam. Berawal dari kekhalifahan pertama Abu Bakar, kemudian Umar bin Khathab, Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ‘anhum. Hingga berakhirnya masa kekhalifahan khulafaurasyidin kemudian berpindah secara turun-temurun.

Kekhilafahan mengalami masa keemasan pada masa-masa khulafa’urrasyidin terutama pada masa Khalifah Abu bakar, Umar dan setengah dari masa kekhilafahan Utsman bin Affan.Setelah berakhirnya masa khulafa’urrasyidin, kekhilafahan berpindahsecara turun temurun, adakalanya berada di tangan orang yang zhalim dan durhakan. Namun bagaimanapun kondisi mereka tetap lebih baik disbanding dengan masa pasca kejatuhan khilafah. Kisah selengkapnya dapat kita simak dalam buku Tarikh Khulafa di hadapan anda ini.

Dapatkan sekarang juga buku Tarikh Khulafa di kitabsunnah.id

Additional information

Weight 1000 g

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Tarikh Khulafa”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0

Your Cart